|| Om Sri Mahaganapathaye Namaha ||
Sri Swanandaashrama
(Ganesha Mahasamsthana)
Srimajjagadguru Shankaracharya
Sonda Swarnavalli Mahasamstana
Downloads

Sl.No Category File Name Size
1Ganesha JnyanakshetraGANESHA_BAJANAAMURTHA.PDF7239.43KB
2Ganesha JnyanakshetraGANESHA_SAHASRANAMA _STOTRA.PDF4627.33KB
3Social ServicesKalamahotsava Covering Letter_2015.pdf841.81KB
4Social ServicesCompetition Story_2015.pdf890KB
5Social ServicesKalamahotsavacompetition details_15.pdf912.93KB
6Social ServicesKalamahotsavacompetitions EntryForm.pdf145.08KB
7Ganesha JnyanakshetraSANKASHTAHARA 7.pdf543.97KB
8Ganesha JnyanakshetraVaradha ganapathi phomplet (1).pdf2000.56KB
9Ganesha JnyanakshetraVaradha.pdf2000.56KB
10Othersswananda invitation 2015.pdf5028.92KB
11OthersKala mahotsava invitation 2015.pdf10260.61KB
12OthersDevotees card.pdf595.42KB
13Ganesha Jnyanakshetrayugadi [350448].pdf265.52KB
14Social ServicesVidyachetana_Appeal_2016.pdf19.52KB
15Social ServicesKM 2016 -5.pdf2834.47KB
16Social ServicesThanks_ to_participants_skm_BN.doc82.5KB
17Social ServicesThanks_to_participants_skm_BN.pdf73.65KB
18Social ServicesKalamahostava_Results.pdf98.88KB
19Ganesha JnyanakshetraVG2016.pdf259.82KB
Follow Us: